Офіційно!

До Вашої уваги текст Постанов Позачергової конференції ГО “Федерація футболу м. Києва” та Установчих зборів ГС “Федерація футболу м. Києва” 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИ

Позачергової конференції ГО «Федерація футболу м. Києва» та Установчих зборів ГС «Федерація футболу м. Києва»

 

1 грудня 2017р.                                                                                          м. Київ

 

Постанова №1

Про розгляд листа Генерального секретаря ФФУ Запісоцького Ю.Г., який рекомендував делегатам Конференції за заявами кандидатів Ващука В.В. і Харченка С.В. змінити персональний склад  Комісії та перенести дату Конференції.

 – Відмовити в перенесенні дати проведення Позачергової конференції ГО «ФФК» та Установчих зборів ГС «ФФК» і зміни персонального складу Комісії з реорганізації.

 

Постанова №2

Про завершення реорганізації Федерації шляхом її перетворення (зміни організаційно-правової форми) з громадської організації на громадську спілку та затвердження передавального акту, за яким усе майно та кошти, всі права та обов’язки Федерації переходять до її правонаступника.

- Визнати процес реорганізації Громадського об’єднання «Федерація футболу м. Києва» шляхом її перетворення (зміни організаційно-правової форми) з громадської організації на громадську спілку завершеним.

 

Постанова №3

Про припинення Федерації шляхом перетворення у Громадську спілку «Федерація футболу м. Києва», яка є універсальним правонаступником Федерації.

- Припинити Громадське об’єднання «Федерація футболу м. Києва» шляхом її перетворення у Громадську спілку «Федерація футболу м. Києва» в організаційно-правовій формі «громадська спілка», що є універсальним правонаступником ФФ м.Києва.

Постанова №4

Про створення Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва» у організаційно-правовій формі «громадська спілка».

 – Створити Громадську спілку «Федерація футболу м.Києва» в організаційно – правовій формі «громадська спілка», яка є правонаступником Громадської організації «Федерація футболу м. Києва».

 

Постанова №5

Про визначення мети (цілей) діяльності Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва».

 – Затвердити, що метою (цілями) діяльності ГС «Федерація футболу м. Києва» є розвиток та популяризація футболу в м. Києві, направлені на зростання рівня масовості цього виду спорту серед усіх верств населення країни, а також провадження оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності в сфері футболу, впровадження та реалізація фізкультурно-спортивних, реабілітаційних, для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних програм, а також забезпечення залучення якнайбільшої кількості дітей, юнаків та дорослих до занять футболом, сприяння зростанню рівня і масовості футболу в місті на основі консолідації і координації зусиль громадян і організацій міста, зацікавлених у його розвитку.

 

Постанова №6

Про визначення найменування та скороченого найменування Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва».

- Затвердити офіційне найменування Федерації:

повне українською мовою – Громадська спілка «Федерація футболу м. Києва»;

скорочене українською мовою – ГС «Федерація футболу м. Києва» або «ФФК».

 

Постанова №7

Про затвердження Статуту Громадської спілки «Федерація футболу         м. Києва»

 – Затвердити Статут Громадської спілки «Федерація футболу м.Києва»  та уповноважити Головуючого Заброду Василя Климовича і членів Секретаріату Конференції Жарікова Володимира Володимировича, Марченка Романа Васильовича і Стрільчук Ірину Михайлівну підписати Статут Громадської спілки «Федерація футболу м.Києва».

 

Постанова №8

Про обрання Голови Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва»

1. Затвердити протокол № 2 Лічильної комісії про оголошення результатів виборів на посаду голови ГС «Федерація футболу м. Києва», відповідно до якого:

- 74 бюлетені було подано за Кочетова Ігоря Миколайовича,

- 3 бюлетені було подано за Ващука Владислава Вікторовича,

- 1 бюлетень було подано за Харченка Сергія Володимировича,

- 9 делегатів утримались,

- 1 бюлетень було зіпсовано,

- 8 бюлетенів не було використано.

2. Оголосити переможцем виборів на посаду голови Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва» з наданням йому всіх необхідних повноважень, відповідно до Статуту Федерації Кочетова Ігоря Миколайовича.

 

Постанова №9

Про обрання Органів управління Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва», відповідно до затвердженого Статуту

1. Обрати Першим заступником голови Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва» Старовойта Віктора Кіндратовича з наданням йому всіх необхідних повноважень, відповідно до Статуту.

2. Обрати Заступниками голови ГС «Федерація футболу м. Києва» з наданням їм всіх необхідних повноважень, відповідно до Статуту:

- Алєксюка Антона Миколайовича,

- Білоцького Валерія Францевича,

- Гончарука Василя Віталійовича,

- Дзюбу Сергія Миколайовича,

- Дмитренка Петра Андрійовича,

- Жарікова Володимира Володимировича,

- Загороднього Олександра Івановича,

- Лєнка Бориса Васильовича,

- Марченка Романа Васильовича,

- Місюру Вадима Ярославовича,

- Миленького Владислава Миколайовича,

- Петрова Фелікса Яковича,

- Рудого Віктора Богдановича,

- Сівкова Сергія Віталійовича,

- Сімонова Григорія Франсовича,

- Тертичного Віктора Борисовича,

- Хлуса Віктора Івановича,

- Хорошаєва Олексія Юрійовича,

- Шапрана Сергія Івановича,

- Ярменчука Ігоря Анатолійовича.

3. Обрати членів Виконавчого комітету з наданням їм всіх необхідних повноважень, відповідно до Статуту, у наступному складі:

Кочетов Ігор Миколайович, Старовойт Віктор Кіндратович, Загородній Олександр Іванович, Гончарук Василь Віталійович, Місюра Вадим Ярославович, Петров Фелікс Якович, Рудий Віктор Богданович, Сімонов Григорій Франсович, Хлус Віктор Іванович, Алєксюк Антон Миколайович, Дзюба Сергій Миколайович, Жаріков Володимир Володимирович, Марченко Роман Васильович, Миленький Владислав Миколайович, Тертичний Віктор Борисович, Шапран Сергій Іванович, Ярменчук Ігор Анатолійович, Бобаріко Олександр Євгенович, Верхман Юрій Якович, Дем’янець Сергій Зіновійович, Капічин Олексій Іванович, Лендьєл Василь Золтанович, Лєнок Борис Васильович, Парадніков Віктор Олександрович, Сук Віктор Богданович, Шамич Олександр Миколайович, Болдирєв Віталій Володимирович, Дмитренко Петро Андрійович, Жердєв Ігор Іванович, Канавський Руслан Михайлович, Комков Євген Олександрович, Костенко Андрій Михайлович, Литвищенко Володимир Петрович, Мічурін Олег Вікторович, Москаленко Олександр Вікторович, Сергієнко Микола Олександрович, Сидорчук Валерій Валерійович, Слободянюк Олександр Миколайович, Фетісов Дмитро Миколайович, Філенко Едуард Володимирович, Крижанівський Ігор Володимирович

4. Обрати членів Ревізійної комісії ГС «Федерація футболу м. Києва» з наданням їм всіх необхідних повноважень, відповідно до Статуту:

- Прокопець Дмитро Микитович – Голова комісії,

- Сьомін Микола Миколайович – Заступник голови комісії;

- Шпаков Олександр Олександрович – секретар комісії.

 

Постанова №10

Про обрання Органів футбольного правосуддя Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва», відповідно до затвердженого Статуту

1. Обрати Контрольно-дисциплінарну комісію ГС «Федерація футболу м. Києва» у складі:

- Буренко Юрій Васильович – голови комісії,

- Бабенко Іван Миколайович – заступник голови комісії,

- Стрільчук Ірина Михайлівна – заступник голови комісії,

- Лебідь Володимир Володимирович – секретар комісії,

- Бріф Дмитро Леонідович – член комісії.

 

2. Обрати Апеляційну комісію ГС «Федерація футболу м. Києва» у складі:

- Мадзяновський Андрій Іванович – голова комісії,

- Федоров Володимир Васильович – заступник голови комісії,

- Літвіненко Олександр Михайлович – секретар комісії.

 

Постанова №11

Про статус адміністративно-розпорядчих, внутрішньо-регламентних та інших керівних і нормативних документів попередника Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва»

- Встановити, що адміністративно-розпорядчі, внутрішньо-регламентні та інші керівні і нормативні документи попередника Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва» діють в частинах, що не суперечать Статуту та Процедурному регламенту Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва».

 

Постанова №12

Про визначення повноважень осіб, які мають право представляти Громадську спілку «Федерація футболу м. Києва» для здійснення реєстраційних дій

 Уповноважити Михайловського Романа Вікторовича вчинити всі необхідні дії з метою державної реєстрації створення Громадської спілки «Федерація футболу м.Києва» та її статуту, з правом підпису реєстраційної заяви та інших необхідних реєстраційних документів, подання на реєстрацію та отримання з реєстрації статуту Громадської спілки «Федерація футболу м.Києва» та інших необхідних документів.

 

Постанова №13

Щодо складу членів ГС «Федерація футболу м. Києва»

- Затвердити склад постійних членів ГС «Федерація футболу м. Києва»:

 1. ОГ «ФК «Старт»,
 2. ГО „ФК „Зірка”
 3. СДЮШОР з футболу „Зміна”
 4. ДЮСШ-15
 5. ВП «КДЮСШ „Локомотив” ДТО ПЗЗ,
 6. ТОВ „ФК „Арсенал-Київ”
 7. ТОВ „ФК „Динамо” Київ”
 8. ДЮСШ – 17
 9. КМ ДЮСШ з міні-футболу „Переможець”
 10.  ГО «ДФК «Сталь»
 11.  ФК «Чайка» Комунального підприємства Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради)
 12.  Київська СДЮШОР „Атлет”
 13.  Центр ВПФВДМ „Єдність”
 14.  ДЮСШ-10
 15.  КДЮСШ  „Чемпіон»
 16.  ДЮСШ – 21
 17. МГО СПК „Поділ”
 18.  ГО „ФК „Вишневе”
 19.  ДЮСШ з футболу Святошинського району (№ 26)
 20.  Вишгородське спортивне районне товариство ФК „Діназ”
 21.  ТОВ „ФК „ЛАЙОНС”
 22.  ДЮСШ № 1
 23.  ДГО «ФК ім. Льва Яшина»
 24.  Громадська організація «Футбольний клуб «Моноліт»
 25.  ГО «ФК «Відрадний»
 26.  Комунальне підприємство Новопетрівської сільської ради «Футбольний клуб «Межигір’я»
 27.  ГО «Дитячий спортивний клуб «Фортуна»
 28.  ГО «ДЮФК «Ніка»
 29.  Олімпійський коледж ім. Івана Піддубного
 30.  ГО «ДЮФК «Столичний»
 31.  ДЮФК «Арсенал»
 32.  КДЮСШ «Юніор Спорт»
 33.  ГО «Футбольний клуб «Столиця»
 34.  ГО «Дніпро-Козин»
 35.  ГО «Дитячий спортивний клуб «Спарта-Київ»
 36.  ТОВ «Футбол Кідс»
 37.  ГО «Спортивний клуб 179»

- Затвердити склад асоційованих членів ГС «Федерація футболу м. Києва»:

 

 1. ГО „ФК „Олімп”
 2. КДЮСШ „Восход”
 3. ГО «ФК «Добро»
 4. Комплексна ДЮСШ № 14
 5. ГО ФК „Троєщина” при ГО „Здравобор”
 6. ОГ «ФК «Київ»
 7. ДГО „ФК „Десна”
 8. ГО „ФК „ОМІКС”
 9. ДЮСШ №24 Шевченківського району м. Києва (ФК „Інтер”)
 10.  ДГО ФСК «Парма»
 11.  Позашкільний навчальний заклад КДЮСШ № 22 „Олімп”
 12.  ТОВ «ФК «Оболонь-Бровар»
 13.  ФК «Легія» при ТОВ «Професійна юридична група»
 14.  ГО «Єдина сила»
 15.  ГО «Дитячий спортивний клуб «Рідне місто»
 16.  ГО «Дитячий футбольний клуб «Білгород-Сіті»
 17.  ГО «Футбольний клуб Лівобережжя»
 18.  ГО «Спортивний клуб «Київ»
 19.  ТОВ «ФК Лівий берег»
 20.  ГО «Футбольний клуб «Рубікон»
 21.  ГО „Федерація  футзалу м. Києва
 22.  ОГ «Шкільна футбольна ліга м. Києва»
 23.  ГО „Футбольна асоціація студентів міста Києва”
 24.  ГО „Асоціація ветеранів футболу м.Києва”
 25.  ГО „Колегія футбольних арбітрів та інспекторів міста Києва”
 26.  ГО „Футбольна асоціація жінок м. Києва”
 27.  ГО «Київська футбольна ліга»
 28.  ГО «Дитячо-юнацька футбольна ліга м. Києва»
 29.  ГО «Київська асоціація пляжного футболу»
 30.  ГО «Спорт проти наркотиків»
 31.  ОГ «Футбольне аматорське співтовариство»
 32.  ГО «Київська ліга дитячого футболу»
 33.  ВГС «Федерація футболу учасників АТО»
 34.  ГО «Аматорська футбольна ліга»
 35.  ОГ «Київська асоціація футболу»
 36.  ГО «Всеукраїнська асоціація футболу юристів України»
 37.  ГО «ФК «Спарта Київ»
 38. ГО «МФДФ за місцем проживання «Футбол у кожен двір»

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *